Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. decembra 1999

Hospodin otvára oči slepým. To, že Pán posiela Pavla, aby šiel otvárať duchovné oči pohanom, ktorí boli bez známosti o Pánu Ježišovi Kristovi, je nám prirodzené. Menej prirodzené je nám to, že aj pisateľ 119. žalmu volá k Hospodinovi, aby otvoril jeho oči pre divy z Božieho Slova (18. v). Spomínam si na jednu vzácnu sestru z nášho zboru. Rada chodila do chrámu, na biblické hodiny, ale aj na mládež. Skoro vždy bola usmiata a ochotná pomôcť. Ako mládežník som sa zamýšľal nad tajomstvom jej života. Odhalil som ho na vnútornom obale jej osobnej Biblie: Ona bola svetlom jej života.