Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. decembra 1999

Pred svitom vstávam; volám o pomoc; a dúfam v Tvoje slovo. Priateľ mi rozprával o pokuse, ktorý robili v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. V rámci technicky veľmi náročného projektu sledovali, v ktorej časti dňa rastlinstvo čerpá najviac výživy z pôdy. Výsledok bol: v ranných hodinách. Žalmista už pred svitom volá k Hospodinovi a čerpá výživu z Jeho Slova. To isté robil aj Pán Ježiš - skoro ráno sa na pustom mieste modlil. Čím začínaš deň ty?