Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. decembra 1999

Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojím spasením. Ako by sme boli radi, keby Pán Boh uspokojil všetky naše žiadosti. On nám to nesľubuje. Naplní však všetky naše potreby. Môžeš sa úplne spoľahnúť na Neho, lebo On najlepšie pozná všetky Tvoje potreby. - Staré hodiny dobre slúžili trom generáciám. Nakoniec boli predané začínajúcemu zberateľovi starožitností. “Nie je to dobré,” povedal si zberateľ, “aby tak staré hodiny, mali také ťažké závažie.” Odstránil závažie z reťazí - a hodiny prestali ísť. Opravár vrátil závažie na svoje miesto a hodiny opäť začali ísť a slúžiť svojmu účelu.