Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. decembra 1999

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! “Nebojte sa!” Koľko takýchto uistení nachádzame v Božom Slove. Ako sa tomuto uisteniu potešili pastieri na betlehemských poliach! Nielen, že sa prestali báť anjelov, ale išli až do Betlehema, aby tam našli svojho Spasiteľa a rozhlasovali všade túto radostnú zvesť. Sústredili sa na šírenie posolstva o narodenom Spasiteľovi. Na čo sa sústredíš ty, počas týchto Vianoc? - Začínajúca fotografka išla fotiť svoje dieťa. Aby získala pekné pozadie, umiestnila ho pri vianočnom stromčeku. Keď dala fotku posúdiť skúsenému fotografovi, tento jej povedal: “Urobili ste základnú chybu - zaostrili ste aj na dieťa, aj na stromček. Fotka je nekvalitná! Musíte “zaostriť” vždy len na jednu vec!” Na čo “zaostríme” počas týchto Vianoc: na dieťa, alebo na vonkajšie prejavy Vianoc?