Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. decembra 1999

Kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú Tvoje? Pravá radosť Vianoc je nielen v tom, že Boží Syn zostúpil v tele na zem, ale aj v tom, že Ho môžeme prijať do svojho srdca a tak stať sa Božími deťmi (J 1,12). V knihe Kristíny Royovej: “Bez Boha na svete”, sa sirota Martinko takto modlil: “Pane Ježiši, ty si povedal, že nám dáš všetko, za čo prosíme. Prosím ťa, napíš moje meno do tej Knihy (Knihy života) a ja ti budem navždy slúžiť.” Pán Ježiš urobil všetko preto, aby si sa stal Božím dieťaťom. Ty ho však musíš prijať do svojho srdca. Povedz Mu, že si hriešny a že veríš, že prišiel na svet, aj teba zachrániť. On aj teba zapíše do Knihy života a prežiješ skutočné Vianoce.