Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. decembra 1999

Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Apoštol Pavel píše mladému Timoteovi o veľkom tajomstve Vianoc - Pán Ježiš sa stal jediným Prostredníkom medzi večným Bohom a nami ľuďmi. V Sk 4,12 čítame, že výlučne v mene Pána Ježiša môžeme byť spasení. Ak nechceme, aby niekto používal náš počítač, zvolíme si heslo, ktoré nikto nepozná. Ak však toto heslo niekomu prezradíme, môže náš počítač používať. Pán Boh nám pripravil cestu do neba cez Jediného Prostredníka a cez Jediné meno: Ježiš. Poznáš toto heslo? Použil si toto heslo, aby si mal odpustené hriechy a stále spojenie s nebeským Otcom cez prostredníka - Pána Ježiša?