Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. decembra 1999

Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky. Pán Ježiš uisťuje všetkých svojich nasledovníkov, že má každú moc na nebi aj na zemi. Je to moc Ducha Svätého, ktorú dal sám svojim učeníkom a nasledovníkom. Väčšina svetových náboženstiev uctieva veľkých náboženských vodcov, ktorí sú už mŕtvi. Pán Ježiš je však živý a pôsobí mocou Ducha Svätého. - Misionár chcel vysvetliť túto pravdu ľuďom. Povedal: “Cestujem a prídem na križovatku, kde sa cesty rozchádzajú. Vidím na križovatke dvoch mužov - jeden je živý a jeden mŕtvy. Za ktorým pôjdem o radu?” “Za živým,” bola prirodzená odpoveď. Nasledujme živého Pána a zvestujme Jeho živé Evanjelium.