Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. decembra 1999

Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe. Božie Slovo uisťuje veriacich, že sú Božie deti (synovia) a dediči Božích požehnaní. Uisťuje ich o tom Duch Svätý, ktorý prebýva v ich srdciach. Každý veriaci má Ducha Svätého. Reformátor Luther zdôrazňuje, že bez Ducha Svätého by sme nemohli veriť v Pána Ježiša. Sme však ochotní vydať svoje životy Duchu Svätému? - Študenti na cirkevnej škole dostali písomný test. Polovicu času mali písať o Duchu Svätom, a polovicu o satanovi. Jeden študent písal vytrvalo celý čas o Duchu Svätom. Na záver stihol napísať poznámku: Nemal som čas písať o satanovi.