Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. decembra 1999

Nech sa tešia a radujú sa v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú! Krátko po svojom ubytovaní v hotelovej izbe prekvapil kresťanský pracovník upratovačku otázkou: “Modlíte sa, pani?” “Nemám čas sa ani najesť, nie to ešte modliť sa.” Muž chvíľu mlčal a potom povedal: “Rozumiem, všetci máme málo času. Môžem vás však naučiť najkratšiu modlitbu v Biblii. Má len tri slová: “Pane, zachráň ma” (Mt 14,30). Pri ďalšej návšteve sa muž pýtal na upratovačku. Dozvedel sa, že pracuje na inom mieste a tak sa rozhodol ju vyhľadať. “Poslúchla som vás - niekoľko týždňov som sa modlila - Pane, zachráň ma! Potom som sa dostala do veľmi vážnych rodinných problémov. Siahla som po Biblii. Cez Bibliu ma Duch Svätý usvedčil z mojich hriechov, ale aj uistil, že som z nich skrze vieru v Pána Ježiša ospravedlnená.” Nakoniec s radosťou a vďakou dodala: “Do smrti vás budem chváliť, že ste ma naučili najkratšiu modlitbu v Biblii!”