Slovak Czech English German Polish

Piatok, 31. decembra 1999

Vráťte sa ku mne - znie výrok Hospodina mocností - a ja sa navrátim k vám. “Vráťte sa ku mne,” - je Božia ponuka pre každého človeka aj v tento posledný deň roka. Pán Boh ešte dáva príležitosť - zhovieva. Využijeme ju? - Známy sochár si pozval priateľa na celoživotnú výstavu svojich sôch. Poukazoval mu všetky exponáty. Priateľa však najviac zaujala zvláštna socha. Išlo o ľudskú postavu, ktorá mala hlavu zakrytú závojom a namiesto nôh mala krídla. “Aká myšlienka je ukrytá v tejto zvláštnej postave?” pýta sa návštevník. “Túto postavu som nazval “príležitosť”. Na hlave má závoj, lebo často nezbadáme, že k nám prichádza. Miesto nôh má krídla - lebo, ak ju nevyužijeme, rýchlo odletí.” Pán ešte dáva dnes príležitosť! Nedovoľme, aby nám uletela.