Slovak Czech English German Polish

December

Piatok, 31. decembra 1999

Vráťte sa ku mne - znie výrok Hospodina mocností - a ja sa navrátim k vám.

Register to read more...

KALENDÁR