Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. januára 2000

Chystajte plán, ale bude zmarený; povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami. Kto má Boha za sprievodcu životom, nemusí sa báť. Známe osobnosti sa boja chodiť na verejnosti sami. Platia si ochranku. Kupujú si pocit bezpečia a istoty. Ochranka však často v tých najkritickejších okamihoch zlyháva. Ich moc je bezmocná. Nedokáže splniť to, čo ponúka. Spomeňte si na J. F. Kenedyho. Každý z nás túži po bezpečí, po pocite istoty, ktorá robí život príjemnejším. Boh nás v Kristovi prijal za Svoje deti. Je neustále s nami. Ani vlas z našej hlavy nepadne bez Jeho vedomia, hovorí Pán Ježiš. Tým chce povedať, že Boh vie i o tých najvšednejších záležitostiach a situáciách nášho života. Keď kráčam s Ním, nemusím sa báť. Ani keby som kráčal temným údolím, ťažkými životnými skúškami, cestou po ktorej predo mnou ešte nikto nekráčal, nemusím sa báť, ani trápiť sa neistotou. Lebo Ten, na ktorého slovo povstal vesmír, Ten ktorý ma povolal do života, je na mojej strane. Môj život je v centre Jeho pozornosti.