Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. januára 2000

Na tomto mieste spôsobím pokoj - znie výrok Hospodina mocností. Túžba po pokoji je hlboko zakorenená v našej prirodzenosti. Často ho však hľadáme tam, kde ho nemôžeme nájsť. Boli sme stvorení pre vzťah s Bohom a len v tomto vzťahu môžeme nájsť pravý a trvalý pokoj, zmysel života. Dobrý vzťah s Bohom je soľou života. Pokoj – šalom, toto slovo v hebrejčine znamená: neporušenosť – čin, ktorým sa znovu nastoľuje pôvodný stav vecí. Znamená i plnosť – napríklad dokončenie stavby domu. Pokoj, o ktorom sa tu hovorí, nie je obdobie mieru na rozdiel od obdobia vojny. Je to každodenný spokojný život, stav harmónie medzi človekom a jeho okolím, prírodou, ľuďmi, Bohom, sebou samým. Túto situáciu by sme mohli popísať slovami – požehnanie, odpočinok, sláva, bohatstvo, spása a život. Biblický šalom je tiež výrazom pre bezpečnosť, známkou svornosti medzi ľuďmi, dohodou o dobrých susedských vzťahoch. Všetko dobré – duchovné i hmotné – plynie z pokoja, je sústredené v pozdrave – šalom. Tento pokoj nám daruje Boh skrze Krista. Tí, ktorí konajú zlo, nepoznajú pokoj – šalom.