Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. januára 2000

Boh ma opásal silou. O akej sile hovoria žalmista a Pavel? O viere v živého Boha, ktorá nepozná žiadnu prekážku. Veď čo je človek? Zrnkom prachu vo vesmíre. Ale to nie je všetko. Je dielom Božej lásky stvorený k Jeho obrazu. Boh ponúka každému „zrnku prachu“ dar viery. Viera je sila, ktorá je schopná preniesť i tie najväčšie hory a hodiť ich do mora. Človek vo vlastnej sile nie je schopný poradiť si s vlastným sebectvom či vrodeným egoizmom. Nemá v sebe silu prekročiť svoj tieň, vystúpiť zo zástupu smrti a kráčať proti prúdu v ústrety životu. Kto dôveruje Bohu, nebude nikdy sklamaný a Boh ho nikdy neopustí. Spomeňte si na otroka Jozefa, ako vierou v Boha dobyl Egypt. Spomeňte si na patriarchu Jákoba, ktorý pri stretnutí s faraónom ho požehnal; a požehnáva vždy väčší menšieho. Spomeňte si na malého Dávida, ktorý zvíťazil nad ozbrojeným obrom Goliášom... Spomeňte si na učeníkov, ktorí s prázdnymi rukami a vreckami v sile viery premáhali staré poriadky sveta a kráľovstvo Božie rástlo a nezadržateľne sa šírilo. Živá viera v Boha je úžasná sila. Dokáže i toho najbiednejšieho žobráka vyzdvihnúť z biedy do Božej slávy. Skrze Krista sa stávame deťmi a dedičmi Božími. Žijeme týmto darom, rozmnožujeme talenty, ktoré nám boli zverené, alebo sme ich bezpečne zakopali ako ten sluha z Ježišovho podobenstva?