Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. januára 2000

Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Jeden z mnohých rozdielov medzi Bohom a diablom je spôsob a dôvod, prečo si uplatňujú svoj nárok na človeka. Keby diabol povedal raz pravdu, asi by znela takto: „Môj si, lebo sa mi podarilo ťa oklamať.“ Pán Boh svoj nárok zdôvodňuje ináč: „Môj si, lebo som ťa vykúpil.“ Aby si Mu mohol patriť, dal za teba vysoké výkupné – stálo to život Pána Ježiša Krista. Uvedomuješ si, akú máš pre Pána Boha cenu? Pozná ťa, vie o tebe, osobne ťa povoláva, aby si zložil svoju nádej v Ňom. Nepriateľ Boží rád kladie do nášho života ťažkosti, zdanlivo neriešiteľné situácie, sklamania. Čo s nimi? Máme to vziať do svojich rúk? Nech nie sú tvoje problémy prekážkou na ceste k Bohu. On túži po tom, aby nás bremená života priviedli bližšie k Nemu. Byť Jeho vlastníctvom je viac, ako byť vlastníkom čohokoľvek.