Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. januára 2000

Aj bocian v povetrí pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov. Bolo by naivné očakávať v januári, či sa na našich močiaroch neobjaví bocian alebo vo vzduchu nepreletí lastovička. Asi by sme boli vystrašení, keby nám v júli napadol sneh, alebo v máji opadalo lístie zo stromov. Pán Boh určil poriadok týmto zvieratám, kde je ich miesto v zimných mesiacoch, ak chcú prežiť a určil poriadok aj prírode. Pán Boh to určil a kolobeh v prírode sa podľa toho aj riadi. Pán Boh určil poriadok aj pre človeka. A to nielen biologický, ale predovšetkým duchovný. Nikde v Božom Slove nie je zmienka o tom, že by Boh káral prírodu pre neposlušnosť. Ale prečítajme si ešte raz uvedené verše: „avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov,“ hovorí Hospodin. A komuže sú adresované slová apoštola Pavla v druhom texte? Človek, ako Pán tvorstva, sa pokúša často zmeniť kolobeh v prírode a žiaľ, aj platnosť Božích zákonov. Namiesto zmeniť seba sa pokúšame zmeniť Božie zákony. Žijeme v čase Božej milosti, zhovievavosti. Nevedie ťa náhodou Božia zhovievavosť k ľahostajnosti? Kiež by sme si uvedomili svoju závislosť na Bohu a robili pokánie. Ináč si „zhromažďujeme hnev na deň hnevu“.