Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. januára 2000

Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinu! Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš. Zdá sa na prvý pohľad, že Dávid dosiahol odpustenie veľmi ľahko a lacno. Toto zdanie vyvracia žalm 51. Je zrkadlom uvedomenia si svojho pádu, hlbokej ľútosti, túžby po odpustení, vyznaním. Pokánie je viac, ako len odpoveď „uznávam“ na otázku pri spovedi: „Či uznávate, že ste sa voči Pánu Bohu previnili...“ Často je naše „Odpusť“ len povrchným vyznaním. Ale vyznanie bez zmeny je divadlo. Vyznanie je súhlas s Bohom, že môj hriech je zlý. Akonáhle začneš mať na svoj hriech rovnaký názor, ako má Boh, pocítiš ľútosť. Nebude tu snaha zakryť hriech, zľahčiť ho, vyhovoriť sa na okolnosti, presunúť zodpovednosť na iného. Skutočné pokánie nie je ospravedlnenie pred sebou samým, že sa vlastne ani toho toľko nestalo, ale zúfalé volanie srdca, ktoré pochopilo svoju biedu. Iba ozajstné pokánie, ktoré nie je ani jednoduché, ani bezbolestné, otvára dvere k odpusteniu. Ak chceš mať plný vzťah s Bohom, je na čase urobiť viac, než len povrchné: odpusť. Vrúcnu modlitbu pokánia počuť totiž až v nebi.