Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. januára 2000

Vtom sa Eliáša dotkol anjel a povedal mu: Vstaň a jedz! Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch. K skutočnému kresťanskému životu lásky, k tomu, aby sme rástli ako nové stvorenie, potrebujeme silu. Človek rád poslúži, ale aj služba unavuje a vyčerpáva. Po čase sa ti možno zdá, že ten druhý robí menej, alebo aj nič, že ťa využívajú či zneužívajú. Po čase strácaš nadšenie a chuť, začneš klesať na mysli, služba už ti nie je radosťou, ale ťarchou. K službe potrebujeme silu. Skutočne, s láskou môžeme slúžiť len v sile, ktorú dáva Boh. Ak čerpám silu z Božieho slova, z Božích darov, potom slúžim s radosťou a neobzerám sa na druhých. Potom je vo všetkom oslavovaný Boh. Lebo nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.