Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. januára 2000

Vstaň, Bože, súď zem, veď všetky národy sú Tvojím vlastníctvom! Na Boží súd musíme všetci, bez výnimky. A predsa je tu výnimka: kto verí v Neho, nebude odsúdený. Viera v Ježiša Krista znamená oslobodzujúci výrok. Niektorí hovoria: a to si môžem robiť čo chcem, stačí veriť a bude mi všetko odpustené? A myslia pritom na život v hriechu, bez lásky. Lenže nechápu, čo znamená veriť v Krista. Viera v Krista znamená totiž zmenu kvality života, ako to výstižne píše 1J 4,16: A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Kto zostáva v láske, zostáva v Bohu. Tí, ktorí takto uverili, už netúžia po živote v hriechu, naopak, hriech ich znepokojuje. Tí sa môžu spoliehať na omilostenie zdarma, pre Kristove zásluhy. Už sme naozaj uverili v lásku a zostávame v láske?