Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. januára 2000

Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. I dnes ide o hľadanie “pravého kresťanstva!“. Niežeby ubudlo z Božej moci, alebo sily Jeho slova. Problém vždy bol a je v nás. Obraciame a meníme na náboženstvo to, čo by malo byť úžasným osobným vzťahom a živou skúsenosťou v Kristovi. Náboženstvo potom znamená, že sa spútavame tradíciami, odkláňame sa od podstaty, opúšťame svoju prvú lásku, Krista. - Zabúdame hovoriť, že milujeme Krista. Už hovoríme o láske k cirkvi a od toho je už len krok k náboženskej neznášanlivosti. Je až príliš veľa cvendžiaceho a zvučiaceho náboženstva s kovovým srdcom, bez lásky Kristovej. Vracajme sa aj dnes ku prvej láske, ku Kristovi. Nežime iba zvykmi a tradíciami, ale žime láskou Kristovou.