Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. januára 2000

Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, prv ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: nemám v nich záľubu. Je nesmierne dôležité viesť a vychovávať deti od malička v bázni Božej, v úcte k Božiemu Slovu a v poznaní toho Slova. Šťastné sú deti, ktoré majú zbožných rodičov, zbožných učiteľov. Šťastný národ, v ktorom je mládež vedená a vychovávaná v bázni Božej, tam je základ dobrej budúcnosti. Dnes žneme sejbu bezbožnosti a to ešte nedozrelo všetko. Vráťme sa k Slovu života prv, ako prídu zlé dni. Možno je ešte čas. Vštepuje Slovo života deťom, ak odmietajú, chyba je možno v nás. Hľadajme nové slová, pridajme viacej lásky a trpezlivosti, snažme sa rozumieť ich problémom.