Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. januára 2000

Hospodin bol s Jozefom a korunoval úspechom všetko, čo robil. Čo je vlastne úspech? Za úspešného považujeme podnikateľa, ktorému sa darí, vozí sa v drahom aute, má pekné veci. Za úspešného považujeme robotníka, ktorý dosahuje dobré výsledky v práci, žiaka, ktorý vyniká v učení, ženu, ktorá má dobrú rodinu, matku, ktorá vychovala dobré deti. Úspešný podnikateľ skrachoval za deň, úspešný robotník stratil prácu, úspešná žena zistila, že manžel jej je neverný a deti drogujú. Čo je to úspech? Biblia považuje za úspech spásu, slobodu v Kristovi, to je slobodu od hriechu, od samého seba svojich zlých žiadostí, dedičstvo odložené v nebesiach. Úspech nie je výsledkom našej práce, ale Božieho požehnania. Dobre hovorili starí: márne naše namáhania, bez Božieho požehnania. Úspech máš vtedy, keď Hospodin korunuje úspechom, vtedy, keď Hospodin dáva vzrast tomu, čo ty sadíš a polievaš. Nevyvyšuj sa, ak je tvoje dielo úspešnejšie. Uvedom si radšej, že tvoj úspech je vlastne úspech Boží.