Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. januára 2000

Ako laň dychtí po vodných bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože. A kto netúži po živote, po krásnom živote, plnom lásky a radosti? Je nedeľa, otvorené sú pramene Božie, prúdom tečú vody života, čisté bystriny. Len prísť a naberať. Ako naberať? Vierou. Vierou sa Slovo stáva bystrinou, vodou života. Kto verí v Syna Božieho, má život. - Čítal som o veriacom šoférovi autobusu. Bol veľmi milý k ľuďom, na perách mal neustále úsmev a dobré slovo, šíril dobru náladu. Tajomstvo jeho života bolo v tom, že každé ráno na stole vedľa šálky kávy mal otvorenú Bibliu a každé ráno si čítal Slovo života. Naberal si zrána, aby mohol prežiť, aby mohol byť milý aj k nemilým ľuďom, aby zniesol stresové situácie. Skúsil si to už? Ak si vyprahnutý, bez lásky, bez chuti, poď a naberaj zo Slova života, naberaj vierou. Ak je tvoja viera slabá, deravá, naberaj do dlaní.