Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. januára 2000

Syn môj, daj mi svoje srdce, a nech si tvoje oči obľúbia moje cesty! Pozvánka. Máš ju pred očami v textoch Hesiel pre tento deň. Pozri najprv od koho prichádza, kto ťa pozýva! Je to nebeský Otec, Stvoriteľ neba a zeme, je to tvoj Stvoriteľ a zároveň je to aj tvoj Vykupiteľ Ježiš Kristus, ktorý za teba zaplatil nesmiernu cenu na Golgote, zomrel na tvojom mieste. Doručiteľom je Svätý Duch, je prítomný a čaká na odpoveď. Pozvánka je od autority, ktorú nesmieš ignorovať! Teraz pozri na oslovenie! SYN MÔJ, (DCÉRA MOJA)! Je to bytosť, ktorá ťa miluje, ktorá ti praje vždy to najlepšie. Možno nemáš povedomie detinstva, možno si ako publikán, colník, možno pracuješ pre pohŕdanú a nenávidenú firmu, ktorú ľudia obchádzajú zďaleka. Nech ťa to nepomýli, toto pozvanie je pre teba osobne. Kam si pozvaný? Do spoločenstva Trojjediného Boha, na Božie cesty, do nasledovania Pána Ježiša Krista. Otec chce mať deti nie len podľa mena, ale bytostne zajedno so sebou, a preto chce celé moje a tvoje srdce. Pán Ježiš nechce mať učeníka iba vo sviatok, ale každý deň a preto volá: Poď za mnou! Ako odpovieš, čo urobíš? Aj dnes sa musíš rozhodnúť. Doručiteľ čaká na odpoveď. Syn Léviho vstal, zanechal colnicu a nasledoval Pána. Nikdy to neoľutoval ani nikto z ďalších, ktorí vytrvali v nasledovaní až do smrti.