Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. januára 2000

Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici. Predstava Boha. „Ako si mám predstaviť Hospodina, keď sa modlím?“, opýtala sa ma raz staršia, zbožná žena. Ako si ho predstavoval Dávid, autor 16. žalmu? Ako neviditeľnú mocnú bytosť, ktorá kráča po jeho pravici. Nie každý potrebuje vnímať duchovný svet cez obraz. Duchovný svet možno vnímať len veriacim srdcom. Len vierou možno vidieť neviditeľné. Človek telesný nemôže pochopiť tajomstvá kráľovstva Božieho. Obrazy osoby Pána Ježiša zhotovujú maliari na základe správ evanjelií a snažia sa vyjadriť svoj názor, svoju predstavu o Jeho vonkajšom vzhľade. Inak vyzerá obraz zhotovený v Afrike, inak v Európe, v Amerike a celkom iný bol a je Pán Ježiš Kristus. Nepohŕdame maliarskym umením a schopnosťou vyjadrovať aj neviditeľný svet. Názorná výchova aj v náboženstve je veľmi potrebná a užitočná. Na druhej strane musíme varovať pred modlárstvom, pred klaňaním sa obrazom a sochám v kostoloch, pri cestách či domácich oltároch. „Boh je Duch a tí, čo ho vzývajú, musia Ho vzývať v Duchu a v Pravde“ (J 4,24). - Čo povedať na rôzne znamenia, videnia, sny? Rôznym spôsobom môže hovoriť Hospodin, ale najzrozumiteľnejšie prehovoril vo svojom Synovi v plnosti času a dnes hovorí cez slovo Biblie mocou Ducha Svätého.