Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. januára 2000

Keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem: Ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine! Diakonia. Má Pán Boh záujem na tom, aby v Jeho ľude boli chudobní aj v krajine, ktorá oplýva mliekom a medom? Je v Božom záujme, aby sme vždy mali chudobných medzi sebou, aby tu vždy bola vrstva bohatých, ktorí žijú rozkošne, márnotratne a vrstva chudobných a žobrákov, ktorí zomierajú od hladu? - Na pálčivé otázky ľudstva nám poskytujú odpoveď, aj keď nie vyčerpávajúcu, obidva texty z Hesiel. Chudobnému v krajine nepomôže pátranie po príčine sociálnej nerovnosti, ani revolučné uchopenie majetku bohatých, ale milosrdná a slúžiaca láska tých, ktorým bolo viac zverené. Uprostred Božieho ľudu platí zákonitosť organizmu, v ktorom, ak trpí jeden úd, registruje to celé telo a mobilizuje pomoc a ochranu. Proroci v Starej zmluve museli veľmi často vyčítať sociálnu nespravodlivosť bohatých, kniežat i kňazov a zastať si na stranu utláčaných vdov a sirôt. Apoštoli museli riešiť sociálnu starostlivosť o chudobné vdovy v prvom Jeruzalemskom zbore, zriadili Diakoniu, obsluhu nielen pri stoloch. V každom cirkevnom spoločenstve sa ocitnú ľudia v núdzi telesnej i duchovnej. Ak toto spoločenstvo je zdravým organizmom, tak sa stará o pomoc, vyzýva ochotných darcov času, schopností i hmotných a finančných potrieb, aby slúžili v láske Kristovej. Ochotne otvorme i dnes svoju ruku biednemu a chudobnému bratovi vo svojej blízkosti, lebo „Blahoslavenejšie je dávať ako brať“ (Sk 20,35).