Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. januára 2000

Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste mohli žiť. Dobro a zlo. Pokolenie Adamovo na tejto zemi ženie odstredivá sila hriechu preč od Boha a teda ku konaniu zla. Všetci sme z tohto pokolenia a vyznávame s apoštolom Pavlom: „Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré..., robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem“ (R 7,18n). Aj po páde človeka do hriechu zostáva niekde v hĺbke bytosti túžba po Bohu, ako to vystihujú známe slová Augustína: „Bože, stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.“ Oproti odstredivej sile hriechu, je v nás aj dostredivá sila Ducha Svätého, ktorá nás ženie pod kríž Pána Ježiša, k znovuzrodeniu, k prijatiu spasenia vo viere. Kto sa oddal tejto moci Svätého Ducha, ten si zošklivuje zlo a hľadá dobro, a to nielen pre svoju osobu, ale hľadá dobro aj pre iných. Kresťanská humanita sa nezakladá na dobrej a pevnej vôli človeka, na jeho vzdelaní a akademických tituloch, ale na novom stvorení v Kristovi. Žijeme uprostred pokolenia zlého a nespravodlivého a uvedomujeme si, že aj dnes prídu zvody k zlému, a preto úprimne voláme: „Ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky! Amen.“