Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. januára 2000

Veľká je Tvoja vernosť, Hospodine. Pán Boh je verný. Jemu možno dôverovať. Jeho skutky lásky neprestávajú, obnovujú sa každého rána. Jeho milosrdenstvo ešte trvá nad týmto svetom, a preto i dnes možno začať nový život, možno počuť a prijať pozvanie do spoločenstva Pána Ježiša Krista. Nikto nemusí zostať sám, opustený Bohom a ľuďmi. Kto prijíma Pána Ježiša Krista za Spasiteľa, prijíma zároveň spoločenstvo tých, ktorí v Neho uverili a spája ich Kristova slúžiaca láska. Spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša Krista sa menuje cirkvou. Je všeobecná, jediná, svätá. Nie je organizáciou, ale živým organizmom, ktorý zasahuje do všetkých kresťanských cirkví a denominácií, všade, kde vyznávajú, že Ježiš je Pán. Je naším prianím, aby náš zbor a naša cirkev ako celok sa podobali cirkvi Kristovej. Moja a tvoja vernosť Pánovi a Jeho slovu je dobrým príspevkom do spoločenstva veriacich, ku ktorému Pán môže pridať ďalších. Verný Boh očakáva vernosť z našej strany a vyzýva nás: „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“ (Zjav 2,10). Máme byť verní nielen Bohu, ale aj ľuďom. Kto je verný Bohu, nemôže byť neverný v manželstve, v povolaní, v priateľstve. Dnes je opäť príležitosť obnoviť vernosť Pánu Bohu i ľuďom.