Slovak Czech English German Polish

Január

Utorok, 11. januára 2000

Moje je striebro, moje je i zlato, znie výrok Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Utorok, 11. januára 2000

Streda, 12. januára 2000

Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!

Čítať ďalej: Streda, 12. januára 2000

Štvrtok, 13. januára 2000

Riečisko Božie je plné vody.

Čítať ďalej: Štvrtok, 13. januára 2000

Piatok, 14. januára 2000

Aj bocian v povetrí pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov.

Čítať ďalej: Piatok, 14. januára 2000

Sobota, 15. januára 2000

Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina!

Čítať ďalej: Sobota, 15. januára 2000

Nedeľa, 16. januára 2000

Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinu! Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš.

Čítať ďalej: Nedeľa, 16. januára 2000

Pondelok, 17. januára 2000

Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže.

Čítať ďalej: Pondelok, 17. januára 2000

Utorok, 18. januára 2000

Vtom sa Eliáša dotkol anjel a povedal mu: Vstaň a jedz! Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch.

Čítať ďalej: Utorok, 18. januára 2000

Streda, 19. januára 2000

Vstaň, Bože, súď zem, veď všetky národy sú Tvojím vlastníctvom!

Čítať ďalej: Streda, 19. januára 2000

Štvrtok, 20. januára 2000

Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky.

Čítať ďalej: Štvrtok, 20. januára 2000