Slovak Czech English German Polish

Január

Utorok, 11. januára 2000

Moje je striebro, moje je i zlato, znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Streda, 12. januára 2000

Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!

Register to read more...

Štvrtok, 13. januára 2000

Riečisko Božie je plné vody.

Register to read more...

Piatok, 14. januára 2000

Aj bocian v povetrí pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 15. januára 2000

Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina!

Register to read more...

Nedeľa, 16. januára 2000

Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinu! Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš.

Register to read more...

Pondelok, 17. januára 2000

Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže.

Register to read more...

Utorok, 18. januára 2000

Vtom sa Eliáša dotkol anjel a povedal mu: Vstaň a jedz! Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch.

Register to read more...

Streda, 19. januára 2000

Vstaň, Bože, súď zem, veď všetky národy sú Tvojím vlastníctvom!

Register to read more...

Štvrtok, 20. januára 2000

Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky.

Register to read more...

KALENDÁR