Slovak Czech English German Polish

Február

Utorok, 01. februára 2000

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a niet iného, som Boh a mne rovného niet.

Čítať ďalej: Utorok, 01. februára 2000

Streda, 02. februára 2000

Na teba čakám, Hospodine, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahanbený.

Čítať ďalej: Streda, 02. februára 2000

Štvrtok, 03. februára 2000

Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. februára 2000

Piatok, 04. februára 2000

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Piatok, 04. februára 2000

Sobota, 05. februára 2000

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Čítať ďalej: Sobota, 05. februára 2000

Nedeľa, 06. februára 2000

Teraz vás vyslobodím a budete požehnaním.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. februára 2000

Pondelok, 07. februára 2000

Bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ... preľaknú a zachvejú sa pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. februára 2000

Utorok, 08. februára 2000

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.

Čítať ďalej: Utorok, 08. februára 2000

Streda, 09. februára 2000

Pošlem z nich ... k národom ..., ktoré nepočuli o mojom mene. Oni rozhlásia moju slávu medzi národami.

Čítať ďalej: Streda, 09. februára 2000

Štvrtok, 10. februára 2000

Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. februára 2000