Slovak Czech English German Polish

Február

Utorok, 01. februára 2000

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a niet iného, som Boh a mne rovného niet.

Register to read more...

Streda, 02. februára 2000

Na teba čakám, Hospodine, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahanbený.

Register to read more...

Štvrtok, 03. februára 2000

Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk.

Register to read more...

Piatok, 04. februára 2000

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností.

Register to read more...

Sobota, 05. februára 2000

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Register to read more...

Nedeľa, 06. februára 2000

Teraz vás vyslobodím a budete požehnaním.

Register to read more...

Pondelok, 07. februára 2000

Bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ... preľaknú a zachvejú sa pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

Utorok, 08. februára 2000

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.

Register to read more...

Streda, 09. februára 2000

Pošlem z nich ... k národom ..., ktoré nepočuli o mojom mene. Oni rozhlásia moju slávu medzi národami.

Register to read more...

Štvrtok, 10. februára 2000

Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.

Register to read more...

KALENDÁR