Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. februára 2000

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a niet iného, som Boh a mne rovného niet. Kto je Boh? – Na túto otázku nám najlepšiu odpoveď priniesol Pán Ježiš. Nie filozofickú, ale pritom veľmi hlbokú a pochopiteľnú aj pre dieťa: Boh je naším nebeským Otcom. Obsah pojmu otec je nám známy. Keď všemohúceho Boha, Stvoriteľa neba i zeme a Pána vesmíru môžeme nazývať naším Otcom, to má nesmierny význam pre našu vieru. Predovšetkým je tým vyjadrený vzťah našej blízkej dôvery a bezpečnosti. Viem, že som na tento svet neprišiel náhodou. A viem aj to, že môj život neriadi nejaký neznámy osud, ale múdra, milujúca bytosť, ktorá má o mňa otcovský záujem, ktorej sa môžem so všetkým zveriť tak, ako sa zveruje dieťa svojmu milujúcemu otcovi. V Bohu mám tiež nie despotickú, ale otcovskú autoritu. Jeho láska ma posilňuje, aby som svoj život viedol zodpovedne. A ak sa stalo, že sme podľahli pokušeniu ako márnotratný syn, že sme sa vzdialili z Jeho otcovského domu a z Božej rodiny - "On zostáva verný“. Jeho otcovská náruč je otvorená a pozýva k návratu.