Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. februára 2000

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností. Na pahorku, ktorý vystupoval z údolia Élá, bol zhromaždený šík izraelských vojakov. Oproti nim stál zoradený bojový šík nepriateľských Filištíncov. Keď z filištínskeho tábora vystúpil Goliáš so svojou obrovitou postavou a s pancierovým obrnením a vyzval Izraelcov, aby sa s ním niekto pustil do boja, v izraelskom tábore nastal veľký zmätok a strach. Goliáš sa zdal nepremožiteľný. Čo pohlo pastierskeho chlapca Dávida k odvahe bojovať s takýmto obrom? K tomuto rozhodnutiu ho pohli hanlivé a rúhavé slová Goliáša oproti Bohu. Ako je to možné, že Dávid nemal strach? – On svoj život vložil celkom do Božej ruky, vedel o Božej ochrane a okrem nej sa nespoliehal na žiadnu inú pomoc. Strach je možné premôcť len takouto vierou. Treba mať pri tom istotu, že naše predsavzatie je v súlade s Božou vôľou, že je to Boží boj, ktorý bojujeme. V Zjav 21,8 je pozoruhodná poznámka, že medzi tými, ktorí budú vylúčení z kráľovstva Božieho, budú aj zbabelí ľudia. „Zbabelcov koruna nečaká.“ Svoje drobné i väčšie víťazstvá môže Pán vybojovať len s tými, ktorí sa spoliehajú na Jeho slovo a vierou premáhajú svoj strach. (ES 263, 2 v. a 638)