Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. februára 2000

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov. Anglická spisovateľka Ch. Brönteová v knihe Jana Eyrová opísala príbeh mladej vychovávateľky, ktorá sa bez práce a prostriedkov vydáva zimným mrazivým večerom na cestu do neznáma. Po dlhšej ceste klesá na zem zmorená únavou. Zdá sa jej, že tu musí v mrazivej noci zahynúť. Ale v tom sa zahľadí na nebeskú oblohu obsypanú hviezdami a premýšľa: Keď Boh každej z miliónov hviezd určil dráhu, po ktorej sa pohybuje, nemohol predsa zabudnúť ani na mňa. Pozbiera všetky svoje sily, vstáva, pokračuje v ceste. A onedlho nájde prístrešie v dome starších príjemných ľudí, ktorí jej pomôžu. Je zachránená. Tento zážitok je pre ňu mocnou vzpruhou na celý život. Viera je presvedčenie, že na nás Boh nezabúda, že nás neopustí, že nám dá to, čo je potrebné pre náš telesný i duchovný život (Pr 3,5-6). Chcem tu ešte pripomenúť, že sme mali v zbore sestru postihnutú mozgovou príhodou. Potom, ako bola mesiac pripútaná na lôžko, manžel jej vytiahol v kostole biblické heslo do nového roku: „So svojím Bohom preskočím i múr“ (Ž 18,30). Heslo bolo pre ňu úžasnou vzpruhou: Som slabá, ale s mojím Bohom zmôžem aj to, čo sa zdá nemožné.