Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. februára 2000

Teraz vás vyslobodím a budete požehnaním. Náš okolitý svet je poznačený tým, čo hovoríme a konáme. To môžeme pozorovať na deťoch, ktoré vychádzajú z domu. Sila príkladu je úžasná. Pán Ježiš nazval svojich nasledovníkov soľou zeme. Sme Kristovou soľou, ktorú On rozvial po tomto svete, aby ho chránila pred rozkladnou skazou. Každý úprimný kresťan, ktorý má snahu svoj život žiť v duchu Kristovom, stal sa takou soľou. Ak ale zistíme, že sme tento posväcujúci vplyv na naše prostredie stratili, je to signál, že naša soľ zvetrala, že sa potrebujeme vrátiť k nevyčerpateľnému Zdroju – ku Kristovi.