Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. februára 2000

Bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ... preľaknú a zachvejú sa pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím. Kedy má človek dôvod k radosti a chvále? No predsa vždy vtedy, keď sa mu vydarí dobrý obchod, čosi mu vyjde, dožije sa akéhosi jubilea... Samozrejme, že myslí pritom na seba. Radosť i chvála – to je predsa jeho prospech, jeho zisk a výhra... No aj jeho zásluha. Pán Boh však obracia našu pozornosť iným smerom. Preč od našej osoby. Preč od našich obchodov. Pretože On svojím konaním chce obnoviť tvoje vnútro, tvoj život a to veľmi zvláštnym spôsobom. Tak, že sa ty osobne staneš svedectvom Božej moci a milosti. To svedectvo bude zjavené na tvojom živote a bude také mocné a neuveriteľné, že tí, čo stoja mimo Boha živého užasnú, preľaknú sa, zachvejú sa... Božia moc a milosť to urobí. Či veríš tomu? – Či dokážeš túžiť po tom?