Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. februára 2000

Pošlem z nich ... k národom ..., ktoré nepočuli o mojom mene. Oni rozhlásia moju slávu medzi národami. Nedávno ma navštívil jeden mladý muž. Na hrudi mal certifikačnú známku, ktorá hlásala, že zastupuje akúsi poisťovňu. Predstavil sa mi a potom mi ponúkol svoju službu v podobe celkom zaujímavého poistenia. Dozvedel sa, že sa mi narodilo dieťatko a tak prišiel. Prišiel teda zo svojej vôle. Niekto ho za mnou poslal, aby získal ďalšieho poistenca, aby mi oznámil meno a výhody svojej poisťovne. Ak by sa mu to podarilo, mal by z toho províziu. A tak, ako ten muž bol v službe svojej poisťovne, mal by si aj ty byť v službe svojmu Bohu. On ťa posiela k tvojim blízkym, priateľom, ktorí nepočuli alebo prepočuli Jeho meno, aby si im Ho znovu ponúkol, zvestoval v mene Ježiš. Aby si im porozprával o všetkých výhodách života s Ním. Urobíš to?