Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. februára 2000

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela. Astronómovia, to je zvláštna kasta matematikov, pretože ich výpočty sú preplnené zvyčajne mnohými nulami. A keď im už nuly dochádzajú, dajú tam akúsi ležatú osmičku, čo znamená nekonečno. A keď si človek číta vyššie uvedený text, má chvíľami možno dojem, že číta akúsi astronomickú predpoveď o zjavení sa novej hviezdy. A úplne najzaujímavejšie je to, že táto správa skutočne hovorí aj o astronomickom úkaze, ktorý bude zjavný o niekoľko tisícročí. No okrem toho to súvisí aj s Božím rozhodnutím - vyjaviť na Zemi vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi Svoju moc, slávu a lásku. A našou úlohou je teda, nielen sa dívať na nebesá a neobdivovať len ich nádheru a velebu, ako to niektorí robia, ale najmä – dívať sa na Toho, ktorý všetku nádheru, velebnosť i vznešenosť stvoril, dal si ju za podnož. A On nám v mene Ježiš ukázal väčšiu nádheru, vznešenosť i velebnosť, lebo napísané je, že Jemu bola daná všetka moc a sláva a tak Jemu aj patrí.