Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. februára 2000

On svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Pri návšteve Nórska objavil turista zvláštny kostol s vežou. Pod strechou veže uvidel v murive vytesanú sochu baránka. Vysvetlenie? V čase, keď stavali tento kostol, bolo okolo veže pracovné lešenie. Vysoko pod strechou na ňom pracoval robotník, ktorý spadol z lešenia. Napriek pádu z veľkej výšky sa nezabil, lebo padol na jedného baránka zo stáda oviec, ktoré sa pásli okolo veže. Baránok prišiel o život, ale robotník pád prežil. Tento príbeh nám pripomína predovšetkým zástupnú smrť Pána Ježiša za nás, ale aj mnohokrát zvláštnu Božiu ochranu, ktorú prežívajú Božie deti. Potvrdzujú sa tak slová 91. žalmu, ako aj zvláštna Petrova skúsenosť s vyslobodením zo žalára.