Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. februára 2000

Prisluhujte právo a spravodlivosť a vytrhnite okrádaného z rúk utláčateľa a netrápte ani neutláčajte cudzinca, sirotu, ani vdovu. Ako prijímaš hostí v tvojej domácnosti? Dobrú životnú skúsenosť som získal v jednej veriacej rodine pri Trenčíne, keď som u nich nocoval. Ráno som si totiž našiel vyčistené a vyleštené topánky. Milá domáca sestra mi povedala, že keď Pán Ježiš umýval nohy svojim učeníkom, ona cíti, že koná rovnakú službu, keď čistí topánky svojim hosťom. Nezabúdajme na pohostinnosť!