Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. februára 2000

Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža. Veriaci muž šiel odniesť väčšiu sumu ušetrených peňazí na misijnú stanicu. Cestou ho prepadol lupič. Muž sa v duchu modlil: „Pane, vysloboď ma, aby som mohol dať moje úspory na Tvoju prácu.“ „Rýchlo ruky hore a vyprázdniť vrecká, lebo desať mojich skrytých kamarátov mi príde na pomoc,“ kričal lupič. „A ja sa len pozriem a desať legiónov anjelov ma ochráni,“ bola pohotová odpoveď. To šokovalo zlodeja, a tak prepustil kresťana, ktorý za to ďakoval Pánovi. Boh nás má rád, preto sa nám chce dať poznať. Poslúchajme Ho! Tak mu oplatíme Jeho lásku.