Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. februára 2000

Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou; počuj moju modlitbu! Adoniram Judson, misionár v Burme, vytrpel veľmi veľa kvôli šíreniu evanjelia. Počas jeho sedemročného pôsobenia v krajine prepukol hlad a rôzne strádania. Vo väznici Ava pobudol sedemnásť mesiacov, kde mu železné okovy a reťaze spôsobili hlboké jazvy na celom tele. Aj v tejto situácii prežíval potešenia Kristove. Keď ho prepustili, opäť žiadal o povolenie šíriť evanjelium v inej provincii. Panovník mu to odmietol so slovami: „Moji ľudia nie sú blázni, aby počúvali vaše reči. Ale bojím sa, že môžu byť dojatí vašimi jazvami a obrátia sa k vášmu náboženstvu.“