Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. februára 2000

Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Ak sa chce súdiť s Ním, z tisíc otázok ani na jednu nedá odpoveď. Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Izaiáš hovorí: „A všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho.“ - Pred mnohými rokmi počas prevratu na Kube, obvinili nevinného cudzinca zo špionáže. Postavili ho pred vojenský súd a odsúdili na trest smrti zastrelením. Veľvyslanec krajiny, odkiaľ odsúdený pochádzal, ho nemohol žiadnou diplomatickou cestou zachrániť. Keď sa však dozvedel hodinu a miesto popravy, urobil zvláštnu vec. Pred popravou rýchlo hodil zástavu svojej krajiny na odsúdeného. Popravčia čata zostala v rozpakoch. Poprava sa odložila a neskoršie sa podarilo nevinnú obeť oslobodiť. Od smrti ho zachránila zástava. Pre našu záchranu tiež potrebujeme „zástavu“ – vyznať naše hriechy Pánu Ježišovi a obliecť si rúcho Jeho spravodlivosti. Potom môžeme byť spravodlivejší pred Pánom Bohom.