Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. februára 2000

Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť... Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem. Mať jasno v zložitých situáciách, vedieť sa správne rozhodnúť v dôležitých momentoch – aj dnes. Preto, aby som si neuškodil, aby som na niečo nedoplatil svojou neopatrnosťou, aby som nemusel plakať nad rozliatym mliekom. To nie sú prázdne túžby – to sú záchvevy srdca, túžba žiť zmysluplným životom. No nemalo by to byť iba pri nadmieru dôležitých rozhodnutiach. S bázňou máme pristupovať ku každému svojmu kroku, lebo ak sa nenaučíme vpúšťať svetlo do svojich životných maličkostí, ťažko budeme prijímať radu v podstatnejších záležitostiach života. - Jákob mal otáznik nad svojím odchodom do Egypta za Jozefom. Potreboval pomôcť s rozhodovaním. Keďže sa naučil ísť v živote s Hospodinom, u Neho si žiadal aj radu. Od Neho chcel prijať svetlo do svojich hmlistých pochybností. - Ak nechceš pri veľkých rozhodnutiach prežívať beznádej, uč sa brať, s Bohom aj vo svojich maličkostiach.