Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. februára 2000

Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. Naše slová často vyzerajú iba ako prázdne silácke rečnenie, keď tvrdíme, koľko by sme zniesli a podstúpili pre Krista. V skutočnosti ani nevnímame ľahkosť svojich slovných výpovedí, len keď ohúrime druhých svojou odvahou. No skúsme domyslieť, čo to znamená trpieť kvôli viere v Pána Ježiša.- Ale žiaľ, takto nevyzerá iba naša ochota trpieť, ale aj mnohé predsavzatia viery vo všeobecnosti. Iste, pre svoju vieru môžeme denno-denne prežívať rôzne nepochopenia, pohŕdania či opovrhnutia. Aj to nás bolí. No myslíme dnes viac na tých, čo v dnešnej dobe nesú bolesti a útrapy pre Krista? Vážme si ich, lebo sú príkladom aj výzvou.