Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. februára 2000

Radosť však majú, ktorí radia k pokoju. Zväzky zloby sú nemilosrdné. Nie nadarmo sa hovorí, že zlo sa šíri ako burina, ak mu dáme šancu. Bez našej povoľnosti bude však zlo bezradné. Žiaľ, niekomu robí radosť, keď môže škodiť. Vidieť utrpenie iných, sa mnohým zaľúbi a sú schopní pridať sa k tomuto utrpeniu. A to je výzva pre kresťana. Pokojom zahatať cestu zlobe. Ako, to bude vždy naša úprimná túžba poznávať Božie zámery. Má nám spôsobovať radosť to, keď pokojne a bez zvýšeného hlasu, bez toho, aby sme sa dali vyprovokovať, by sme dokázali pokorou zahanbiť zloby chtivých. Nebude to škodoradosť, ale radostná vďačnosť za silu, ktorú dáva Boh na prekonanie zla.