Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. februára 2000

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Predivný radca je ten, čo vie poradiť aj v neriešiteľných situáciách. Mocný Boh vytvára atmosféru bezpečia aj v tom najväčšom nebezpečenstve. Otcom večnosti menujeme Toho, ktorý je pôvodcom večného života, no a Knieža pokoja dokáže aj do toho najrozbúrenejšieho života vniesť istotu. - Kto nepotrebuje radu? Kto sa dnes nezachveje strachom? Kto nezatúži po živote bez problémov a po pokoji? A Boh v Ježišovi Kristovi toto stále ponúka. Opäť možnosť, príležitosť, aby sme rozumeli Jeho dotykom. - Často sa človek dostáva do stavu, že žije iba vo svojich predstavách. Je poviazaný svojimi plánmi. Uniká tak podstata Božej ponuky pre život. Stáva sa potom, že rýchlo vysychá prameň našej vlastnej zábezpeky. Naša vitalita sa míňa a zostávame bezradní, slabí, zneistení a rozochvení. Potrebujeme Boha. Ježiš Kristus nám Ho sprítomnil.