Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. februára 2000

Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja, nemajú sa o čo potknúť. Na začiatku týždňa si nejeden z nás povie: “To zas bude otrava a naháňačka! Zase ma čaká tisíc, ba milión vecí.“ Mnohí zalamujú rukami, ako to všetko postíhajú. Človek je jednoducho zavalený starosťami a častokrát ho tieto starosti oberajú o pokoj. Poznáme všetci tieto situácie. Určite aj z vlastnej skúsenosti. No Boh nechce, aby sme boli zbavení pokoja. Nepokoj pramení z neistoty. Ale ak je tvoj pohľad upretý na Boha, nemusíš sa umárať starosťami. Veď žalmista píše: „Tí, čo milujú Tvoj zákon, majú hojnosť pokoja“. Teda, ak počúvam Boží hlas a plním Božie pokyny, starosti a problémy mi neprerastú cez hlavu, ale budem ich môcť pokojne riešiť. Boh nás vedie cestou, ktorá má istý cieľ - kráľovstvo Božie. Preto aj keď nás v tomto novom týždni čaká hromada problémov, nezúfajme si. Obráťme svoj zrak na Boha, na Ježiša Krista. Dajme sa viesť Duchom Svätým, a určite sa nájde riešenie i pre naše zdanlivo neriešiteľné problémy.