Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. februára 2000

Nech sa nenájde u teba veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník. Lebo je Hospodinu ohavný každý, kto činí tieto veci. Ľudia v dnešnej dobe túžia poznať čosi, čo je nadpozemské. Túžia poznať, čo ich čaká. Túžia sa zbaviť svojich problémov. Dnes ani netreba veľkej námahy na to, aby sa v tom človek mohol „vyžiť“. Stačí spomenúť horoskopy, veštenie, mágiu. Koľko zaručených mágov a liečiteľov dnes chodí medzi nami. Dokonca i v televízii „beží“ reklama na „najlepšiu veštkyňu“. Mnoho ľudí v súčasnej dobe na to „letí“. Ale keď sa pozrieme do Písma svätého, zistíme, že Boh nechce, aby sa toto dialo. Tvrdo a nekompromisne hovorí: „Hospodinu je ohavný každý, kto robí tieto veci“. Čo my však preto robíme, aby sa tieto okultné praktiky nerobili? Kniha Skutkov apoštolov hovorí, že pod mocou evanjelia aj čarodejníci a veštci sa zriekli svojho konania. Asi sme dnes zabudli na to, že Božie slovo má moc. Keď sa ním dáme viesť, potom pre svoj život nepotrebujeme veštcov ani horoskopy. Apoštol Peter povedal Ježišovi: „Pane, ku komu pôjdeme? Veď Ty slová večného života máš“. Utiekaj sa, drahý brat-sestra k Bohu. On ti pomôže aj v problémoch a trampotách života. A určite je to lepšia pomoc, ako horoskop.