Slovak Czech English German Polish

Február

Piatok, 11. februára 2000

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela.

Register to read more...

Sobota, 12. februára 2000

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Register to read more...

Nedeľa, 13. februára 2000

Ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 14. februára 2000

On svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

Register to read more...

Utorok, 15. februára 2000

Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha.

Register to read more...

Streda, 16. februára 2000

Prisluhujte právo a spravodlivosť a vytrhnite okrádaného z rúk utláčateľa a netrápte ani neutláčajte cudzinca, sirotu, ani vdovu.

Register to read more...

Štvrtok, 17. februára 2000

Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža.

Register to read more...

Piatok, 18. februára 2000

Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou; počuj moju modlitbu!

Register to read more...

Sobota, 19. februára 2000

Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Ak sa chce súdiť s Ním, z tisíc otázok ani na jednu nedá odpoveď.

Register to read more...

Nedeľa, 20. februára 2000

Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi.

Register to read more...

KALENDÁR