Slovak Czech English German Polish

Február

Piatok, 11. februára 2000

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela.

Čítať ďalej: Piatok, 11. februára 2000

Sobota, 12. februára 2000

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Čítať ďalej: Sobota, 12. februára 2000

Nedeľa, 13. februára 2000

Ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. februára 2000

Pondelok, 14. februára 2000

On svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

Čítať ďalej: Pondelok, 14. februára 2000

Utorok, 15. februára 2000

Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha.

Čítať ďalej: Utorok, 15. februára 2000

Streda, 16. februára 2000

Prisluhujte právo a spravodlivosť a vytrhnite okrádaného z rúk utláčateľa a netrápte ani neutláčajte cudzinca, sirotu, ani vdovu.

Čítať ďalej: Streda, 16. februára 2000

Štvrtok, 17. februára 2000

Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža.

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. februára 2000

Piatok, 18. februára 2000

Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou; počuj moju modlitbu!

Čítať ďalej: Piatok, 18. februára 2000

Sobota, 19. februára 2000

Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Ak sa chce súdiť s Ním, z tisíc otázok ani na jednu nedá odpoveď.

Čítať ďalej: Sobota, 19. februára 2000

Nedeľa, 20. februára 2000

Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi.

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. februára 2000