Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. marca 2000

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam. Nikto z nás nemá rád, keď sa mu do cesty stavajú problémy a skúšky. Keď nás zastihnú, tak sa každý pýta: Prečo ja?! Veď som veriaci!!! A skutočne je to na zamyslenie. Má veriaci človek trpieť? Veď ako veriaci, by sme mali byť azda chránení pred utrpením. Božie slovo však nič také nehovorí. Vezmime si len starozmluvného Jóba: zbožný, úprimne a hlboko veriaci človek, a predsa ťažko skúšaný. Ďalej je nám známa postava proroka Daniela. Bol Boží muž, a koľkým skúškam bol vystavený. Nie, skúšky veriaceho človeka neobchádzajú. Boh hovorí: „Ja ich pretavím a preskúšam“. Ak má mať naša viera skutočnú hodnotu, tak musí byť pretavená ohňom skúšok. Niekto ich má viac, niekto menej. Faktom však je, že ony nikoho neobídu. Ak chceme získať z rudy čistý kov, musí ruda prejsť ohňom, kde sa nepotrebné prímesy spália, a čistý kov sa potom vyberie. Tak i z nášho vnútra sa musia spáliť, odstrániť zárodky sebectva, hriechu. A len ten, kto v skúškach obstojí, dôjde do spásy - do nebeského kráľovstva, kde nie je nič nečistého.